Wonen en woningbouw

Update woningbouw Tuurdijk: ’t Goyse Hofje

Bron: CZP Bodemsanering:De sanering zal worden uitgevoerd in de week van 19 oktober (week 43). Er zullen eerst voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd (maandag en eventueel dinsdag), voordat met de daadwerkelijke sanering wordt begonnen. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting 3 dagen duren. Sonderingen (bepalen van het draagvermogen van de grond):De sonderingen zullen worden uitgevoerd in de […]

Planning woningbouw Tuurdijk: ’t Goyse Hofje

Bron: CZPEerder is inzake de planning naar aanleiding van de buurtparticipatie het volgende gecommuniceerd: “We verwachten in het derde/vierde kwartaal van dit jaar (2020) met de verkoop te starten, eind 2020 de onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen, en begin 2021 met de bouw te starten. De bouw zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen”. Makelaar en […]

Woningbouwproject Tuurdijk fase 1

09-06-2020 Reactie Nico Koot: De sloop start wanneer alle woningen en percelen zijn verkocht! De verwachting van de projectleider is dat het tot het eind van dit jaar kan duren. CZP is in afwachting hoe procedure gaat en stuurt de geïnteresseerden een update wanneer er meer bekend is. 29-05-2020: Hilde de Groot: spuitzone is een probleem. Ontwikkelaar […]

Schuiven naar boven