Planning woningbouw Tuurdijk: ’t Goyse Hofje

Bron: CZP
Eerder is inzake de planning naar aanleiding van de buurtparticipatie het volgende gecommuniceerd:

“We verwachten in het derde/vierde kwartaal van dit jaar (2020) met de verkoop te starten, eind 2020 de onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen, en begin 2021 met de bouw te starten. De bouw zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen”.

Makelaar en start verkoop

Momenteel zijn wij met de makelaar de verkoop aan het voorbereiden. De daadwerkelijke verkoop zal starten in het vierde kwartaal van dit jaar (2020). De aanvangsdatum hiervan wordt binnenkort bekend gemaakt. Tijdens deze bekendmaking zal de naam van de makelaar bekend worden gemaakt net als de prijzen van de woningen en de eventuele opties. 

Verkoopprocedure

Nadat de verkoop is gestart hebben geïnteresseerden de mogelijkheid om voor de zogenaamde sluitingsdatum aan te geven in welke woning(-en) ze belangstelling hebben. Na de sluitingsdatum worden de woningen toegewezen aan de geïnteresseerden en krijgen zij een optie periode van een week waarin zij aan dienen te geven of zij de toegewezen woning daadwerkelijk willen kopen.

Op verzoek van de gemeente Houten hebben geïnteresseerden die zijn geboren in ’t Goy en/of daar zijn opgegroeid / woonachtig zijn geweest een eerste voorkeur. Zou u dit separaat willen melden aan ons? We hopen op een grote respons vanuit ’t Goy (geboren en/of getogen), maar in tweede instantie staat het plan ook zeker open voor mensen die buiten ‘t Goy wonen en/of zijn opgegroeid. 

Gemeentelijke procedures

Het bestemmingsplan zal naar verwachting eind dit jaar onherroepelijk zijn en de onherroepelijke omgevingsvergunning wordt het eerste kwartaal van 2021 verwacht. 15 september wordt het bestemmingsplan behandeld tijdens de RTG op het gemeentehuis en 29 september wordt het bestemmingsplan behandeld door de Raad. 

Start werkzaamheden / bouw

De komende maanden zijn wij voornemens om te starten met het uitvoeren van sonderingen, het saneren van de bodem en de vooraanleg van de nutsvoorzieningen. De bestaande opstallen worden gesloopt na levering van de kavels aan de kopers. Het daadwerkelijke bouwen van de woningen zal het tweede kwartaal van 2021 aanvangen. 

Aannemer

De aannemer voor het project is Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn geworden. Positief om te vermelden is dat de oplevering van de woningen niet medio 2022 wordt verwacht, maar eind 2021 / het eerste kwartaal van 2022. Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn hanteert een zeer efficiënte bouwmethode waardoor de verkorte bouwtijd mogelijk wordt gemaakt.

Planning woningbouw Tuurdijk: ’t Goyse Hofje

Geef een reactie

Schuiven naar boven