Verkeersveiligheid Beusichemseweg

Het vrijliggende fietspad aan de Beusichemseweg is een groot goed en we zijn blij dat de gemeente dit heeft gerealiseerd. Tegelijk heeft dit er wel toe geleid dat de Beusichemseweg nog meer dan voorheen uitnodigt om hard te rijden. De maximum snelheid van 60 kilometer per uur wordt heel vaak genegeerd door motoren, auto’s en vrachtauto’s. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ook in de bebouwde kom van het nieuwe Goy is de verkeersveiligheid niet goed. In de zomer van 2019 is de hele weg vernieuwd. Het ziet er nu stukken beter uit, maar helaas helpt het absoluut niet om langzamer te rijden. Integendeel. 

Stichting Mooi ’t Goy bespreekt deze problematiek regelmatig met de gemeente en de gemeente probeert met maatregelen dit te verbeteren. In januari 2021 zijn twee permanente snelheidsdisplays geplaatst. Tot nu toe hebben de maatregelen nog te weinig effect. Op deze pagina houdt Stichting ’t Goy inwoners op de hoogte van de ontwikkelingen. 

20 maart 2021: Enquete

Eind januari heeft de gemeente op verzoek van Mooi ’t Goy twee snelheidsdisplays geplaatst. Met de gemeente hebben wij afgesproken dat we na twee maanden aan de inwoners van ’t Goy zouden vragen wat zij ervan merken. Wij hebben daarom een mini-enquête opgesteld.

05 april 2021: Resultaten enquete
Er hebben 75 mensen gereageerd op de enquete. In deze powerpoint presentatie heeft Stichting Mooi ’t Goy de resultaten verzameld. 

Schuiven naar boven