Windpark Goyerbrug

Op deze pagina deelt Stichting Mooi ’t Goy de zienswijzen inzake het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen van het realiseren van 4 windturbines in lijnopstelling (Windpark Goyerbrug), nabij de Goyerbrug in de gemeente Houten ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Stichting Mooi ’t Goy neemt alle zienswijzen op die door inwoners van ‘t Goy of andere belanghebbenden aan de Stichting zijn overhandigd, met het doel deze te delen met de bezoekers van de website van Stichting Mooi ’t Goy.

Hieronder treft u achtereenvolgens aan:
1.     Door stichting Mooi ’t Goy ingezonden zienswijze
2.     Adhesie zienswijze voor bewoners die de zienswijze van Stichting Mooi ’t Goy willen gebruiken als eigen zienswijze.
3.     Blanco zienswijze (voor bewoners die een eigen tekst willen gebruiken).
4.     Door overige bewoners ingediende zienswijzen.

Schuiven naar boven