Burgerinitiatief

Burgerinitiatief Zonnevelden en Windmolens ingediend
Op 26 februari 2021 hebben de ondergetekenden en ondersteuners het burgerinitiatief ‘inpassing zonnevelden en windmolens in Houten’ ingediend bij de griffie van de gemeente. De indieners van het burgerinitiatief vinden dat de gemeente het voorzorgsprincipe moet toepassen en de bewoners tegen de gezondheidseffecten van mega-windmolens in bescherming moet nemen. Om inwoners te beschermen moeten windmolens op 10x de turbinehoogte van dorpskernen worden geplaatst.

De afgelopen maanden hebben bewoners en stakeholders actief kunnen meepraten over de regionale energiestrategie van de Kromme Rijnstreek. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten willen tot 2030 115 tot 180 hectare zonneveld aanleggen en 5 tot 8 windmolens met een tiphoogte van 241 meter plaatsen. De masthoogte van deze molens is 166 meter. De indieners van het burgerinitiatief maken zich grote zorgen over de gezondheidseffecten van deze enorme windmolens. Ze zijn bijna 2x zo groot als de windmolens die in het windpark Houten staan. Audioloog Jan de Laat, verbonden aan het LUMC, waarschuwt voor de gezondheidseffecten van deze windmolens en stelt dat om die reden windmolens op 10 x de masthoogte moeten worden geplaatst. De vier samenwerkende gemeenten hebben zoekgebieden geïnventariseerd en een aantal van die zoekgebieden ligt veel dichter bij woonkernen dan 1.660 meter. Voor de initiatiefnemers van het burgerinitiatief alle aanleiding om met alternatieven te komen. Als mocht blijken dat met deze grens de Kromme Rijnstreek geen of niet voldoende windmolens kan plaatsen, stellen de initiatiefnemers van het burgerinitiatief voor om dit te compenseren met extra zonnevelden.

Klik hier voor de tekst van burgerinitiatief. 

Reactie op burgerinitiatief
Donderdag 1 april 2021 ontvingen de ondergetekenden van het burgerinitiatief het bericht dat het burgerinitiatief niet aan de eisen voldoet omdat het om lopend gemeentelijk beleid gaat. De griffier vertelde dat de ambtenaren dit ook zo hadden geadviseerd aan de agendacommissie (een aantal leden van de gemeenteraad). In de brief wordt wel gemeld dat de inhoud van het initiatief bekend is en dat onze input in eventuele moties en amendementen wordt meegenomen. Verder meldt de griffier dat de agendacommissie graag ziet dat het college en de betreffende ambtelijke ondersteuning met ons in gesprek gaat om de input te borgen. Uiteraard gaan de ondergetekenden van het burgerinitiatief op de de uitnodiging in.  Daarnaast zullen zij ook zelf onderzoeken of de agendacommissie terecht concludeert dat het initiatief niet aan de eisen voldoet. Lees hier de de brief van de griffier.

Schuiven naar boven