RES

(RES) Regionale Energie Strategie Kromme Rijn Streek

Dossier zonnevelden en windmolens

Op deze pagina neemt Mooi ’t Goy documenten, artikelen en videofragmenten op over de RES die voor inwoners en anderen interessant kunnen zijn. Als u een item heeft waarvan u denkt dat dit mogelijk ook van belang is, ontvangen we graag een mail met de link zodat we relevante informatie kunnen aanvullen. De links zijn zoveel mogelijk in chronologische volgorde (van nieuw naar oud) opgenomen. 

DatumWatLinkToelichting
27 oktober 2021Mentimeter 27 oktober 2021https://mooi-t-goy.nl/wp-content/uploads/2021/11/Stichting-Mooi-t-Goy-resultaten-mentimeter-bewonersavond-27-oktober-2021.pdf Op de dorpsavond van 27 oktober is bij gepeild hoe de bewoners tegen de lokale energiestrategie aankeken
29 maart 2021Raadadres specialist en aan gemeenteraad Amsterdam09. Raadsadres gezondheidseffecten windturbines definitief 29-03-2021.pdfIn deze brief aan de gemeenteraad van Amsterdam spreken medisch specialisten hun zorgen uit over de gezondheidseffecten van windmolens
6 maart 2021Weekbericht van Stichting Mooi ‘t Goyweekbericht week 9-21 (06032021).pdfDit weekbericht gaat onder andere in op de vraag of het wel of niet zinvol is om een burgerinitiatief te nemen en maakt melding van het informeel buitengebied overleg.
4 maart 2021Q&A project RES Kromme RijnstreekRES KRS veelgestelde-vragen-en-antwoorden.pdfHet project project KRS heeft een Q&A gemaakt van de meest gestelde vragen in de bewonersbijeenkomsten. 
4 maart 2021Nieuwbrief uit BeuningenNieuwsbrief Beuningen bij Nijmegen over gezondheidsschade windmolens 4 maart 2021-1.pdfDe gemeente Beuningen heeft
bepaald dat molens tot 250 meter hoog mogen worden. De Stichting Tegenwind (inwoners van Beuningen) gaat in hun nieuwsbrief in op de juridische aspecten van de gezondheidsrisico’s van windmolens. 
27 februari 2021Weekbericht van Stichting Mooi ‘t GoyWeekbericht week 8-21 (270221).pdfDit weekbericht meldt o.a. dat het burgerinitiatief is ingediend en dat er ook U16 gemeenten zijn die niet voor de referentiemolen van 166 meter turbinehoogte kiezen.
26 februari  2021Digitaal artikel in Houtens Nieuwshttps://www.houtensnieuws.nl/deeljenieuws/nieuws/669564/burgerinitiatief-zonnevelden-en-windmolens-ingediendDit artikel meldt dat er meer dan 75 inwoners het burgerinitiatief ondersteunen. Het burgerinitiatief is ingediend met 129 ondersteuningsverklaringen.
20 februari 2021Weekbericht van Stichting Mooi ‘t Goy https://mooi-t-goy.nl/wp-content/uploads/2021/02/weekbericht-week-7-21-200221.pdfIn dit weekbericht wordt teruggeblikt op de bewonersavond en wordt ingegaan op de gezondheidsrisico’s van mega windmolens. 
18 februari 2021Uitzending nieuwsuurhttps://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2369218-de-uitzending-van-18-februari-kamer-steunt-avondklok-scholen-willen-open-leg-zonnepanelen-op-dak-nasa-landt-op-mars.htmlWouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, houdt een warm pleidooi om zonnepanelen niet in het weiland, maar op beschikbare daken te plaatsen.
17 februari 2021Programma en Presentaties bewonersbijeenkomst ’t Goy https://www.dropbox.com/sh/frdy45gcs0gipr7/AAAr5W1rXG3IVb53t5xEN5Vla?dl=0

https://mooi-t-goy.nl/wp-content/uploads/2021/02/presentaties-bewonersavond-17-februari-2021.pdf
Op 17 februari 2021 hield Mooi ’t Goy een bewonersavond. Op die avond zijn 5 presentaties getoond. Daarbij ook de presentatie van Jan de Laat. Als u op deze link drukt kunt u de vijf presentaties en de resultaten van de mentimeter inzien.
15 februari 2021Verslag stakeholdersbijeenkomst windmolens dd 17 januari 2021verslag stakeholderbijeenkomst windmolens 270121.pdfZeer uitgebreid verslag van bijeenkomst windmolens. Zie ook pagina 47 nagekomen reacties.
12 februari 2021Weekbericht van Stichting Mooi ‘t Goyweekbericht week 6-21 (120221).pdfIn dit weekbericht kondigt Stichting Mooi t Goy o.a. een voorlichtingsbijeenkomst voor inwoners aan (17 februari 2021)
10 februari 2021Interessant artikel van Stichting Tegenwind over de afstand van windmolens en de geluidseffecten.https://www.stichtingtegenwind.nl/gallery/Afstand%20bepalend%20bij%20voorkomen%20geluidshinder.pdfStichting Tegenwind houdt zich bezig met de plannen om mega-windmolens in de gemeente Beuningen te plaatsen.
5 februari 2021Verschillenanalyse en adviezen/standpunten
Mooi ’t Goy
https://mooi-t-goy.nl/wp-content/uploads/2021/02/Verschillenanalyse-van-Stichting-Mooi-t-Goy-versie-050221-1.pdfIn dit document analyseert Mooi ’t Goy de wijzigingen die door de vier gemeenten zijn aangebracht naar aanleiding van de inspraakronde (ikpraatmee) en geeft Mooi ’t Goy adviezen. 
3 februari 2021Artikel in Houtens Nieuws https://www.houtensnieuws.nl/deeljenieuws/nieuws/664135/leefbaarheid-buitengebied-in-gevaar- Ingezonden brief van Mooi ’t Goy waarin wordt gemeld dat ’t Goy het risico loopt dat er in de nabijheid van het dorp mega grote windmolens worden geplaatst die een risico vormen voor de gezondheid van inwoners
2 februari 2021Video fragement van expertmeeting van gemeenteraad Amsterdamhttps://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/823337/Expertmeeting%20Windturbines%2002-02-2021Het thema gezondheid en de geluidseffecten van windmolens komen aan de orde bij het thema gezondheid dat om 18.15 uur start. Aan het woord komen drie deskundigen: Dhr. Van den Berg, de heer de Laat en dhr. Veenstra. Na de drie presentaties stellen de leden van de gemeenteraad van Amsterdam vragen.
2 februari 2021Kaartjes waarop zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden zijn ingetekendhttps://energie-krommerijn-praatmee.nl/over-windmolens-en-zonnevelden Website van de RES Kromme Rijnstreek. In deze kaartjes hebben de gemeenten de resultaten van de inspraakronde meegenomen. De kaartjes laten zien dat ’t Goy het centrum van zoekgebieden is. 
1 februari 2021Mail Mooi ’t Goy naar ambtelijk team REShttps://mooi-t-goy.nl/wp-content/uploads/2021/02/mail-voor-ambtelijk-team-RES-terugtrekken-stickers-010221.pdfMail aan ambtelijk team RES waarin Mooi ’t Goy proces op stakelholdersbijeenkomst principieel onjuist vindt.
januari 2021Netwerk voor het delen van kennis en ervaring over windmolens www.windwiki.nlVijf bezorgde artsen hebben deze site opgezet omdat zij zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland en bij het Nederlandse landschap. Zij vinden dat er maximaal actie moet worden ondernomen op de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar niet níet zodanig dat ons land daardoor voor velen onbewoonbaar wordt.
Wij beschouwen windenergie niet passend in een dicht bevolkt land als Nederland vanwege de negatieve effecten op het leefkwaliteit en de gezondheid van omwonenden.
januari 2021Rapport voorkomen het windturbinesyndroomhttps://www.deinl.nl/downloads/Voorkom%20het%20windturbine%20syndroom_DEI-1_%2022-1-2021.pdfDit is een rapport van het Democratisch Energie Initiatief. Het rapport beveelt alle bestuursorganen en rechtscolleges aan om het voorzorgprincipe voor de gezondheid van de mens te plaatsen in het hart van de besluitvorming 
over met name windturbineparken. 
28 januari 2021Uitzending van omroep Gelderland over de ontwikkeling van windmolens in Culemborghttps://www.omroepgelderland.nl/gemist?pagina=programma&programma=1021&aflevering=53868In deze uitzending vertellen bewoners over wat zij ervaren met de planvorming voor de bouw van mega-windmolens en geeft audioloog Jan de Laat aan welke afstand tot woonkernen zou moeten worden aangehouden.
21 januari 2021Brief namens wethouder de Groot aan Mooi ’t Goyhttps://mooi-t-goy.nl/wp-content/uploads/2021/02/Antwoord-college-op-brief-Mooi-t-Goy-dd-210121.pdfAntwoord op de brief van
Mooi ’t Goy d.d. 15 december 2020
16 jan 2021Artikel in het ADhttps://www.ad.nl/economie/buitenlandse-investeerders-gaan-er-vandoor-met-miljoenensubsidies-en-winst-van-zonneparken~a3f41bf9/ Buitenlandse investeerders gaan aan de haal met subsidie. 
15 dec 2020Brief aan college van B&W van Houten inzake RES van Stichting Mooi ‘t Goyhttps://mooi-t-goy.nl/wp-content/uploads/2021/02/brief-aan-college-dd-151220.pdfIn deze brief spreekt Mooi ’t Goy de zorgen uit over de peiling onder de inwoners en vraagt Mooi ’t Goy ondersteuning bij het oprichten van een energie-coöperatie. 
8 dec 2020Uitzending 1vandaag https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-08-12-2020/ In deze uitzending wordt duidelijk dat de nieuwe
mega-windmolens enorme gezondheidseffecten voor de omgeving hebben. 

https://www.dropbox.com/sh/frdy45gcs0gipr7/AAAr5W1rXG3IVb53t5xEN5Vla?dl=0

Schuiven naar boven