Algemeen

Bestuursreglement

In de bestuursvergadering van 12 december 2023 heeft het bestuur van Stichting Mooi ’t Goy het bestuursreglement vastgesteld. Dit reglement is een aanvulling op de statuten van de Stichting. In het reglement zijn onder andere de volgende zaken geregeld: de taakverdeling binnen het bestuur, afspraken over de wijze waarop het bestuur het draagvlak voor de […]

Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag laten we zien wat wij in 2022 hebben gedaan. Wij gaan dit jaarverslag ook benutten om bij de inwoners van het dorp te peilen waar we actief in moeten zijn, wat nog meer kan en wat minder kan. Bij dit jaarverslag treft u daarom een korte vragenlijst aan die ook online kan […]

Jaarverslag 2021

Het bestuur van Stichting Mooi ’t Goy heeft in de bestuursvergadering van 26 januari 2022 het eerste jaarverslag van de Stichting vastgesteld. In het jaarverslag zijn ook de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 opgenomen. Klik hier om het verslag in te zien en/of te downloaden.

Agenda voor de toekomst

Vraagstelling: Hoe blijft het dorp ’t Goy ook over 25 jaar nog leefbaar en vitaal? ResultaatBij de start van het project/proces is het resultaat geformuleerd als Het benoemen van ambities en maatregelen die nodig zijn om ’t Goy over 25 jaar leefbaar en vitaal te houden, waar nodig met een eerste uitwerking en tot stand gekomen in een interactief […]

Schuiven naar boven