Agenda voor de toekomst

Vraagstelling: Hoe blijft het dorp ’t Goy ook over 25 jaar nog leefbaar en vitaal?

Resultaat
Bij de start van het project/proces is het resultaat geformuleerd als

 • Het benoemen van ambities en maatregelen die nodig zijn om ’t Goy over 25 jaar leefbaar en vitaal te houden,
 • waar nodig met een eerste uitwerking en
 • tot stand gekomen in een interactief proces met de andere bewoners van het dorp.

De volgende onderwerpen zouden in ieder geval aan bod moeten komen:

 • Wonen en een woningvoorraad die in een goede balans ruimte biedt aan alle levensfasen,
 • In stand houden/vergroten van kleinschalige economische activiteiten,
 • Aandacht voor veranderingen in verkeersstromen en beperking van de functie van de Beusichemseweg als doorgaande route in het Kromme Rijngebied,
 • Openhouden van de school,
 • Voldoende voorzieningen, sociale en culturele activiteiten voor elke leeftijdsgroep en het opniveau blijven van het verenigingsleven,
 • Instandhouding agrarische sector in relatie tot toenemende aandacht voor recreatie ennatuur en de grote veranderingen in deze sector onder andere door de noodzaak totverduurzaming,
 • Betekenis van de energie-transitie voor het dorp en het buitengebied van ’t Goy,
 • Balans in en harmonie tussen wonen en werken in ‘t Goy.

Deze onderwerpen vindt u terug op onze website met de huidige status.

Downloads

Download onze agenda voor de toekomst van ’t Goy 08-2019:

Agenda voor de toekomst
Schuiven naar boven