Woningbouwproject Tuurdijk fase 1

09-06-2020 Reactie Nico Koot: De sloop start wanneer alle woningen en percelen zijn verkocht! De verwachting van de projectleider is dat het tot het eind van dit jaar kan duren. CZP is in afwachting hoe procedure gaat en stuurt de geïnteresseerden een update wanneer er meer bekend is.

29-05-2020: Hilde de Groot: spuitzone is een probleem. Ontwikkelaar moet rapport aanleveren hoe dit te ondervangen. Getoetst wordt door gemeente.  De gemeente laat dit doen door een extern bureau. Bij de toetsing worden ook uitspraken van de Raad van State betrokken. Na de zomer kan het daardoor pas naar de gemeenteraad. Planning september in de raad. z.s.m. krijgen wij een reactie als gemeente akkoord is op rapport. Navraag door gemeente bij CZP hoe ze omgaan met belangstellenden wanneer er info over prijzen en verkoop is.

07-05-2020: Reactie Nico Koot: Het zienswijzetermijn is 30 april geëindigd. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan en onderzoeken worden voor de raad van juli aangeleverd.

Dan kan de raad het bestemmingsplan vaststellen en gaat de beroepstermijn van zes weken plus publicatietijd van 1 of 2 weken lopen. In principe is geen beroep te verwachten tenzij er door de raad wijzigingen worden verlangd en kan men op die wijzigingen bezwaar maken. Zo niet dan kan CZP met het vervolg verder.

06-05-2020: Nico Koot checkt nog bij Pim de Moed of er bezwaren ingediend zijn/worden op het ontwerp wijziging bestemmingsplan. Zo niet: na 3-4 weken besluit in college, na 1,5-2 maanden besluit gemeenteraad, daarna na 7 weken bezwaartermijn besluit definitief. 

25-03-2020: Nico Koot geeft aan dat aanvraag bestemmingsplan ter visie ligt maar wellicht vertraagd wordt door Corona. Fysieke inzage van stukken is niet meer mogelijk.  Krijgen z.s.m. bericht hierover van Nico Koot.

18-02-2020: bericht van Nico Koot: Op 2 maart komt er een inloopavond in de Ploeg georganiseerd door de ontwikkelaar CZP. Zij zullen hierover communiceren!

10-02-2020: Half april ’20  is de zienswijze gereed. De wijziging in het bestemmingsplan komt in juli’20 in de raad, voorafgaand een RTG. Start bouw +/- eind 2020. Gereed eind 2021. Ontwikkelaar CZP Investments onderneemt actie om omwonenden een impressie te geven van de woningen. Nog geen datum bekend.

Woningbouwproject Tuurdijk fase 1
Schuiven naar boven