Zonnepark

Bewonersavond 21-09-2023

Zonnepark OosterlaakSunvest heeft het initiatief genomen om ten noorden van de Tuurdijk en aan de overkantvan de Oosterlaak een zonnepark te realiseren. Het zonneveld is 17 hectare groot en kanjaarlijks 21.500 MWh opleveren. Dit zonnepark draagt bij aan de taakstelling die degemeente Houten zich in het kader van de regionale energietransitie heeft gesteld.In de periode […]

Schuiven naar boven