Bewonersavond 21-09-2023

Zonnepark Oosterlaak
Sunvest heeft het initiatief genomen om ten noorden van de Tuurdijk en aan de overkant
van de Oosterlaak een zonnepark te realiseren. Het zonneveld is 17 hectare groot en kan
jaarlijks 21.500 MWh opleveren. Dit zonnepark draagt bij aan de taakstelling die de
gemeente Houten zich in het kader van de regionale energietransitie heeft gesteld.
In de periode 2022-2023 heeft Sunvest het plan uitgewerkt. Daartoe zijn meerdere
voorlichtingsavonden georganiseerd en er heeft overleg plaatsgevonden met direct
omwonenden.

Lokale verankering van het zonnepark
Parallel aan het overleg met de bewoners heeft Sunvest met Stichting Mooi ’t Goy
gesproken over de lokale verankering van het zonnepark. Dit heeft geleid tot een
participatieconvenant. Klik hier om dit convenant in te zien. Dit participatieconvenant is
op 21 september 2023 voorgelegd aan de inwoners van ’t Goy.
Bewonersavond 21 september 2023

Op deze avond heeft Stichting Mooi ’t Goy het participatieconvenant gepresenteerd aan
het dorp. Het verslag van de avond en het participatieconvenant vind je hieronder.

Bewonersavond 21-09-2023
Schuiven naar boven