Year: 2023

Bewonersavond 21-09-2023

Zonnepark OosterlaakSunvest heeft het initiatief genomen om ten noorden van de Tuurdijk en aan de overkantvan de Oosterlaak een zonnepark te realiseren. Het zonneveld is 17 hectare groot en kanjaarlijks 21.500 MWh opleveren. Dit zonnepark draagt bij aan de taakstelling die degemeente Houten zich in het kader van de regionale energietransitie heeft gesteld.In de periode […]

Woningbouw Kerkzicht

Op de bewonersavond op 6 april 2023 hebben Jolanda van Looij en Nick van Garderen het masterplan gepresenteerd. Daarna is het officieel overhandigd aan stichting Kerkzicht. In het masterplan zie je hoe de wijk is opgebouwd, de tekeningen, prijsindicaties en foto’s van hoe de huizen er mogelijk uit kunnen zien. Bekijk het masterplan

Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag laten we zien wat wij in 2022 hebben gedaan. Wij gaan dit jaarverslag ook benutten om bij de inwoners van het dorp te peilen waar we actief in moeten zijn, wat nog meer kan en wat minder kan. Bij dit jaarverslag treft u daarom een korte vragenlijst aan die ook online kan […]

Schuiven naar boven