Mobiliteit en Bereikbaarheid

Enquete straatnaam nieuwbouw woningen

Jouw mening telt! Denk mee over de nieuwe straatnaam voor ’t Goyse Hofje. ’t Goyse Hofje is de werknaam van ontwikkelaar CZP. De officiele straatnaam moet nog bepaald worden. Waarom niet ’t Goyse Hofje?Deze naam verwijst naar de historie van  het voormalig kasteel “Ten Goye” Dit gebied ligt een stuk verderop in het dorp en  is nu […]

Snelheidremmende maatregelen Beusichemseweg

Mail naar: college van Burgemeester en Wethouders Betreft verzoek aanvullende maatregelen verkeersveiligheid bebouwde kom ’t Goy en voorstel vrijliggende fietspad vanaf bebouwde kom tot aan de Goyerbrug. Met deze brief verzoeken wij u om met spoed (aanvullende) maatregelen te nemen om de verkeersveiligheidin de bebouwde kom van ’t Goy te verbeteren. Daarnaast denken wij dat […]

Woningbouw ’t Goy in volgende fase

Bron: Gemeente Houten Het gaat goed met de ontwikkeling van de woningbouw “Het Goyse Hofje” aan de Tuurdijk. CZP – de ontwikkelaar –  geeft aan dat er veel belangstelling is voor de woningen. Er zijn nu ruim tachtig geïnteresseerden. Een groot deel daarvan is afkomstig uit het ’t Goy zelf. Een andere mijlpaal is dat de […]

Schuiven naar boven