Woningbouw ’t Goy in volgende fase

Bron: Gemeente Houten

Het gaat goed met de ontwikkeling van de woningbouw “Het Goyse Hofje” aan de Tuurdijk. CZP – de ontwikkelaar –  geeft aan dat er veel belangstelling is voor de woningen. Er zijn nu ruim tachtig geïnteresseerden. Een groot deel daarvan is afkomstig uit het ’t Goy zelf. Een andere mijlpaal is dat de gemeenteraad Houten het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Als niemand beroep aantekent,  kan de verkoop in november van start. De verwachting is dat de bouw begin 2021 kan starten. 

Alle reden om verder te zoeken naar een volgende locatie om woningen te bouwen. De gemeente is druk met het verkennen van een aantal locaties. We kijken daarbij goed naar de wensen uit jullie goyse toekomst agenda. De gemeente onderzoekt of het haalbaar is  een locatie te ontwikkelen. En vooral of die locatie goed past in het dorp. Daarvoor is de gemeente onder andere in gesprek met de provincie. De provincie Utrecht gaat over nieuwe woningen op locaties buiten de grens van de bestaande bebouwing. De gemeente verwacht begin volgend jaar duidelijkheid te hebben over de plek voor nieuwe woningen. Ook mooi t Goy zullen betrekken bij volgende stappen. We houden u op de hoogte.

Woningbouw ’t Goy in volgende fase
Schuiven naar boven