Nieuw aangepast beleid voor zonnevelden

Bron: Gemeente Houten

Op 30 september spraken de Gemeente Houten en Mooi ’t Goy over de aanpassing van het beleid voor zonnevelden. Dit is de gemeente nu aan het opstellen. Dit beleid vervangt het huidige ‘uitnodigingskader voor zonnevelden’. De gemeente vindt het heel belangrijk dat ontwikkelaars van nieuwe zonnevelden meer rekening houden met de kwaliteit van de omgeving. En ook dat zij meer overleggen  met omwonenden. We hebben dit keer het concept beleid besproken. We werken het beleid nu verder uit. In het  najaar is het mogelijk op een volgend concept te reageren. Dit zal ook viaeen bredere inwoners participatie zijn.  Daarna bespreekt de gemeenteraad het nieuwe beleid begin 2021

Nieuw aangepast beleid voor zonnevelden
Schuiven naar boven