Blue Zone ’t Goy

In augustus 2019 hebben we onze toekomstvisie beschreven in ‘de Agenda voor de Toekomst van ’t Goy’. In hoofdstuk 10 van de agenda van de toekomst is beschreven dat het voor de leefbaarheid van ons dorp belangrijk is om ’t Goy als merk op de kaart te zetten. Daarmee zorgen we voor het behoud van onze voorzieningen. Het zorgt voor meer aantrekkingskracht van onze school, onze verenigingen en de activiteiten in het dorpshuis. Ook voor niet dorpsbewoners. Bovendien stimuleert het kleinschalige recreatie en toerisme. 

Tijdens het ontwikkelen van de toekomstvisie is het idee geopperd om ’t Goy neer te zetten en verder te ontwikkelen als ‘BLUE ZONE’. Dit nieuwe merk van ’t Goy laat zien wat ’t Goy is. Een fijn dorp waarin mensen elkaar kennen, waar een bloeiend verengingsleven is, met actieve ondernemers, met een groen karakter, waar gezonde producten vandaan komen (fruit en zuivel) en waar naar duurzaamheid wordt gestreefd. Met de BLUE ZONE heeft ’t Goy een onderscheidende insteek binnen de Kromme Rijnstreek voor recreatie en toerisme. Dit heeft ook meerwaarde voor Houten. Net als het Eiland van Schalkwijk met de Hollandse Waterlinie, geeft de BLUE ZONE van ’t Goy meer profiel aan Houten. 

Op dit moment zijn we als klankbordgroep ‘mooi ’t Goy’ aan het uitwerken hoe we het nieuwe merk van ’t Goy op de kaart kunnen zetten. Dat gaan we met de inwoners van ’t Goy samen doen. Graag horen wij van jullie aan welke initiatieven je denkt als het gaat om ’t Goy als BLUE ZONE. Neem contact met een van onze de leden van onze klankbordgroep of stuur uw reactie mooitgoy@gmail.com

Blue Zone ’t Goy
Schuiven naar boven