Enquete straatnaam nieuwbouw woningen

Jouw mening telt! Denk mee over de nieuwe straatnaam voor ’t Goyse Hofje. ’t Goyse Hofje is de werknaam van ontwikkelaar CZP. De officiele straatnaam moet nog bepaald worden.
 
Waarom niet ’t Goyse Hofje?
Deze naam verwijst naar de historie van  het voormalig kasteel “Ten Goye” Dit gebied ligt een stuk verderop in het dorp en  is nu in gebruik als boomgaard en tuin, nauwelijks herkenbaar. Wel is er nog een restant van wallen en grachten te herkennen.  Het is daarom historisch gezien geen juiste verwijzing in combinatie met dit bouwplan “’t Goyse hofje” (apostrofs zijn overigens onwenselijk in de straatnaamgeving).

Uitleg verschillende benamingen

Tuureind
Het is een duidelijke verwijzing naar de Tuurdijk, maar omdat het een aftakking van de Tuureind is, en niet verder doorloopt (het is een hofje) en vrij dichtbij “het eind van de Tuurdijk” ligt, zou dit een passende benaming zijn. Bij systemen van routeplanning zal het niet tot verwarring leiden omdat beide straten bij elkaar liggen.

Kapelhof
In de Middeleeuwen stond lange tijd een kleine kapel op de hoek Tuurdijk/Beusichemseweg, dus vlakbij de nieuwe bouwlocatie. Na het verdwijnen van deze kapel heeft het kruis dat naast deze kapel nog lange tijd gestaan. De benaming van een combinatie van “hof” en “kapel” zou eer doen aan deze historische plek.
Er zijn in Houten meerdere hoven benoemd (kruiden + “hof” in de buurt De Hoven, een Hofmuur en Hofspoor, Hof aan de Heul in Schalkwijk, en Hof van Wulven als gebiedje), En wat benamingen Kapel betreft: Kapelleweg en Kapelmuur in Houten.
Er zou ook nog overwogen kunnen worden de straat Kapellehof of Hof van Kapelle te noemen.

Hof van Ture
Ture is een synoniem voor “Tuur”. Dit sluit goed aan bij de straatnaam Tuurdijk, en geeft de naam allure aan een hofje.

Sluiting 8 november 2020

Enquete straatnaam nieuwbouw woningen
Schuiven naar boven