Verkoop gestart: ’t Goyse Hofje

Bron: CZP

“Beste omwonende(n) (en/of geïnteresseerde(n)),

Inzake het nieuwbouwproject “Het Goyse Hofje”, gelegen aan de Tuurdijk te ’t Goy, willen wij u hierbij graag van een update voorzien.

Bodemsanering:
De bodemsanering is inmiddels volledig afgerond.

Sonderingen (bepalen van het draagvermogen van de grond):
De sonderingen zijn inmiddels uitgevoerd.

Bouw:
Wij zijn voornemens kwartaal 1 van 2021 de kavel bouwrijp te maken en de vooraanleg van de nutsvoorzieningen te realiseren. De bestaande opstallen worden gesloopt na levering van de kavels aan de kopers. Het daadwerkelijke bouwen van de woningen zal het tweede / derde kwartaal van 2021 aanvangen. 

Makelaar en start verkoop:
Wij hebben goed nieuws! Vrijdag 20 november is de verkoop online van start gegaan!

Via de site www.hetgoysehofje.nl vindt u alle informatie over het project, de ligging, de plattegronden, het inschrijfformulier en de prijslijst van de 16 woningen.

Via het inschrijfformulier kunt u kenbaar maken naar welk(e) bouwnummer(s) uw voorkeur uit zal gaan. Het inschrijfformulier dient uiterlijk zondag 29 november a.s. in ons bezit te zijn. Op 30 november a.s. worden de woningen toegewezen. Degene die een woning toegewezen hebben gekregen, worden op 1 december a.s. gebeld door onze makelaars en krijgen een uitnodiging voor een koopgesprek.

Zodra wij u wederom van een update kunnen voorzien, zullen wij u berichten.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.”

Verkoop gestart: ’t Goyse Hofje
Schuiven naar boven