Wordt voor € 10 per jaar donateur van Stichting Mooi ’t Goy

De klankbordgroep ‘Mooi ’t Goy’ gaat verder als Stichting Mooi ’t Goy. Met deze stichting zijn we in ’t Goy nog beter in staat het dorp te vertegenwoordigen en de agenda van de toekomst te realiseren. In dit artikel lees je alles over de oprichting van de stichting en de mogelijkheid om donateur of vriend van de Stichting te worden. 

Dat neemt echter niet weg dat we ook zelf tijd energie en tijd moeten steken in ons dorp. Heel veel mensen in ons dorp doen dat. Als (bestuurs-)lid van verenigingen, als vrijwilliger of als ondernemer. Met de Stichting stimuleren we initiatieven, verbinden we initiatieven en kunnen we een spreekbuis zijn naar gemeente en provincie als dat nodig is. Het realiseren van de agenda voor de toekomst is het hoofddoel van de Stichting. Alle leden van de klankbordgroep vormen straks samen het bestuur van de Stichting. Kijk hier als je wilt weten wie dat zijn. 

Ons dorp leefbaar houden, moeten we in de eerste plaats dus zelf doen. Om met kracht namens de inwoners te kunnen optreden is het belangrijk dat de Stichting donateurs heeft die het doel van de Stichting ondersteunen. De donateurs zijn in feite het draagvlak van de Stichting. We hopen dat straks bijna alle inwoners van ’t Goy donateur zullen zijn van ‘Stichting Mooi ’t Goy’. Als dat het geval is hebben we richting gemeente recht van spreken als we namens het dorp opkomen voor de belangen van het dorp. Ook oud inwoners en niet inwoners zijn natuurlijk van harte welkom als donateur. Ook daar verwachten we veel van. Kijk alleen maar naar de buitenleden van onze voetbalvereniging. Veel sportieve mensen uit Houten genieten iedere week van de faciliteiten van ons dorp. 

Als bestuur van de ‘Stichting Mooi ’t Goy’ kunnen we alleen spreekbuis zijn als we weten wat er leeft in ons dorp. Om die reden zullen we regelmatig bij onze donateurs peilen wat het dorp wil. Jij bent al donateur van ‘Stichting Mooi ’t Goy’ voor € 10 per jaar. Meer mag natuurlijk ook. Naast donateurs kent de Stichting straks ook ‘vrienden van de stichting’. Vrienden zijn ondernemers of organisaties die de Stichting willen steunen. Een bedrijf of organisatie wordt vriend van de Stichting als zijn met minste € 100 per jaar de Stichting ondersteunen. Vrienden van de Stichting worden vermeld op de site van Mooi ’t Goy, tenzij het bedrijf of de organisatie ons laat weten dat ze dat niet willen. Doe met ons mee en maak je donatie over op NL29
RABO 0361 8512 43 t.n.v. onze penningmeester J.M. Zomer.

Wordt voor € 10 per jaar donateur van Stichting Mooi ’t Goy
Schuiven naar boven