Ontwikkelen recreatiepad

In de agenda van de toekomst van ’t Goy is opgenomen dat er wandelpaden worden ontwikkeld in ’t Goy. Met een groepje enthousiaste Goyenaren, zijn we gestart om te kijken waar een wandelroute zou kunnen lopen. Er wordt ingezet op het realiseren van een klompenpad. 

Klompenpaden zijn bewegwijzerende wandelroutes door agrarische en of bosrijke gebieden. Liefst over onverharde paden door het land van de boer, langs boerenerven, over landgoederen langs en uiteraard, over watergangen. De vrijwilligers hopen dat grondeigenaren uit ons mooie dorp hun medewerking verlenen door grond open te stellen voor de wandelaars. Uiteraard worden ze gedeeltelijk gecompenseerd voor het ongemak van openstellen van paden etc. Vanuit de provincie zijn subsidies mogelijk om een klompenpad te realiseren. We zijn erg enthousiast en hopen jullie in een volgende nieuwsbrief of ons magazine meer te kunnen vertellen van onze plannen.

Ontwikkelen recreatiepad
Schuiven naar boven