Zonnevelden en Windmolens

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten werken met z’n vieren samen aan de regionale energietransitie. Kijk voor meer informatie op https://www.energie-krommerijn-praatmee.nl. De vier gemeenten zoeken in de periode tot 2030 ruimte voor 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 hectare zonnevelden. In december vorig jaar konden inwoners meedoen aan een online peiling. Wij hebben ons verdiept in de opzet van de peiling en wij vinden dat de plannen van de vier gemeenten slecht uitpakken voor ’t Goy. Natuurlijk zijn we niet tegen een energietransitie, integendeel! Maar over het plaatsen van zonnevelden en windmolens moet wel goed worden nagedacht en als gemeente moet je je eigen inwoners beschermen. Wij hebben de concept kaarten gezien waar zonnevelden en windmolens mogen komen. Volgende week, aldus een ambtenaar van de gemeenten Houten, komen de kaartjes online. Op de kaartjes ziet u straks waar zonnevelden en windmolens kunnen komen. Dat ziet er echt niet goed uit voor ’t Goy! Het staat, aldus de gemeente, nog niet vast dat de zonnevelden en windmolens op de ingetekende gebieden rond het ’t Goy komen, maar we weten uit betrouwbare bron dat rondom ons dorp al meerdere initiatiefnemers aan de slag zijn en reken maar dat zij straks gretig gebruik willen maken van de ruimte die de gemeenten Houten en Bunnik willen gaan bieden.

Waarom vinden we het nog niet goed wat er gebeurt?
Wij zijn niet tegen het duurzaam opwekken van energie. Integendeel, dat moet! We zien ook in ons dorp de gevolgen van klimaatverandering en ook wij vinden dat er forse maatregelen moeten worden genomen. We hebben niets tegen zonnevelden, mits goed en zorgvuldig ingepast in ons buitengebied. Als het gaat om windmolens is dat anders. Een windmolen van 50 meter hoog is niet zo’n probleem, maar die enorme joekels van meer dan 250 (!) meter die men wil gaan bouwen passen niet in ’t Goy en eigenlijk helemaal niet in de Kromme-Rijnstreek. Die mega windmolens moeten wegewoon op zee of in een polder waarin vrijwel niemand woont plaatsen. Het is eigenlijk al heel jammer dat er vier van die enorme apparaten bij de Goyerbrug komen, het zal toch niet zo zijn dat we straks rondom ’t Goy nog eens een aantal van die enorme apparaten krijgen?

Wij vinden dus dat die enorme windmolens niet in de buurt van ons dorp mogen komen. Het staat inmiddels zo goed als vast dat dit slecht is voor de gezondheid van mensen. Er zijn alarmerende berichten van windpark Spui in de Hoeksche Waard. Zoals de kaarten nu zijn getekend zou het zo maar kunnen dat er in de buurt van het kanaal en tegenover ons dorp enorme windmolens komen. En ook tussen Werkhoven en ’t Goy zou de gemeente Bunnik enorme windmolens kunnen plaatsen. Wij gaan de gemeenteraad van Houten vragen om dat te voorkomen en wij vragen het college van Houten om in overleg te treden met de gemeente Bunnik om hen te vragen een goede buur te zijn en ’t Goy niet te belasten met die enorm grote windmolens. En zonnevelden moet je zo inpassen dat ze niet zichtbaar zijn vanaf de weg en mogen niet op plekken komen die ons mooie buitengebied omtoveren in een soort industrieel landschap. 

Volgende stappen
Wij zijn als Stichting Mooi ’t Goy aan het kijken wat we voor stappen we moeten ondernemen. Daar komen we binnenkort bij je op terug. Natuurlijk zoeken we ook contact met de gemeente en gaan we in overleg. Zo werken we altijd. We hebben onze zorgen in afgelopen december in een brief aan het college van B&W van Houten duidelijk gemaakt. De leden van de gemeenteraad hebben we een kopie gestuurd. We hebben in de derde week van januari een eerste ambtelijke reactie namens wethouder de Groot gehad. Die reactie stelde ons teleur, maar de brief bevat wel een uitnodiging om in gesprek te gaan. We gaan ervan uit dat we op korte termijn in gesprek gaan en we hopen dat dit helpt. 

Zelf meepraten?
De gemeente zal in februari (vermoedelijk op 18 en 22 februari) inspraakavonden voor
inwoners organiseren. Noteer die avonden nu alvast in je agenda.

Zonnevelden en Windmolens
Schuiven naar boven