Bestuursreglement

In de bestuursvergadering van 12 december 2023 heeft het bestuur van Stichting Mooi ’t Goy het bestuursreglement vastgesteld. Dit reglement is een aanvulling op de statuten van de Stichting. In het reglement zijn onder andere de volgende zaken geregeld: de taakverdeling binnen het bestuur, afspraken over de wijze waarop het bestuur het draagvlak voor de […]

Bewonersavond 21-09-2023

Zonnepark OosterlaakSunvest heeft het initiatief genomen om ten noorden van de Tuurdijk en aan de overkantvan de Oosterlaak een zonnepark te realiseren. Het zonneveld is 17 hectare groot en kanjaarlijks 21.500 MWh opleveren. Dit zonnepark draagt bij aan de taakstelling die degemeente Houten zich in het kader van de regionale energietransitie heeft gesteld.In de periode […]

Woningbouw Kerkzicht

Op de bewonersavond op 6 april 2023 hebben Jolanda van Looij en Nick van Garderen het masterplan gepresenteerd. Daarna is het officieel overhandigd aan stichting Kerkzicht. In het masterplan zie je hoe de wijk is opgebouwd, de tekeningen, prijsindicaties en foto’s van hoe de huizen er mogelijk uit kunnen zien. Bekijk het masterplan

Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag laten we zien wat wij in 2022 hebben gedaan. Wij gaan dit jaarverslag ook benutten om bij de inwoners van het dorp te peilen waar we actief in moeten zijn, wat nog meer kan en wat minder kan. Bij dit jaarverslag treft u daarom een korte vragenlijst aan die ook online kan […]

Jaarverslag 2021

Het bestuur van Stichting Mooi ’t Goy heeft in de bestuursvergadering van 26 januari 2022 het eerste jaarverslag van de Stichting vastgesteld. In het jaarverslag zijn ook de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 opgenomen. Klik hier om het verslag in te zien en/of te downloaden.

Zonnevelden en Windmolens

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten werken met z’n vieren samen aan de regionale energietransitie. Kijk voor meer informatie op https://www.energie-krommerijn-praatmee.nl. De vier gemeenten zoeken in de periode tot 2030 ruimte voor 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 hectare zonnevelden. In december vorig jaar konden inwoners meedoen aan een online […]

Schuiven naar boven