Day: 5 januari 2024

Bestuursreglement

In de bestuursvergadering van 12 december 2023 heeft het bestuur van Stichting Mooi ’t Goy het bestuursreglement vastgesteld. Dit reglement is een aanvulling op de statuten van de Stichting. In het reglement zijn onder andere de volgende zaken geregeld: de taakverdeling binnen het bestuur, afspraken over de wijze waarop het bestuur het draagvlak voor de […]

Schuiven naar boven