Ontwikkeling woningbouw Tuurdijk – alternatief plan

Op 23 april 2018 hebben we overleg gehad met de gemeente Houten om te kijken naar alternatieve plannen voor de invulling van het plan aan de Tuurdijk.

Bestaande plannen
De plannen waarmee is gerekend  bij de startnotitie ging uit van 2 x 2 onder 1 kap, 1 vrije sector en 7 rijtjes woningen. Daarnaast was er een plan voor een appartementencomplex van 5 x 2 lagen in combintie met 2 x 2 onder 1 kap en 1 vrije sector en als laatste was er een tekening voor 2 x 2 onder 1 kap, 1 vrije sector en 8 rijtjes woningen.

Uitgangspunt alternatief
Op basis van de gehouden enquete kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan starters- en senioren woningen en minder behoefte aan 2 onder 1 kap en vrije sector. Deze  uitslag is als input gebruikt om te kijken naar een alternatieve invulling. Omdat de kavel aan de Tuurdijk op basis van een bestaande bouwvergunning wordt ingevuld, staat de realisatie van deze 2 onder 1 kap ‘vast’.
Gezien de inpassing  achter bestaande woningen lijkt de realisatie van een appartementencomplex minder geschikt. Verder worden de huizen gebouwd met 0 op de meter en gasloos, wat meer gaat kosten dan traditionele bouw. De realisatie van woningen onder € 200.000,- lijkt hierdoor geen realistische optie.

Vervolgafspraak  met de gemeente op 14 mei 2018
De gemeente heeft André  de Wilde gevraagd om een aantal nieuwe schets te maken die op 14 mei 2018 besproken gaan worden.  Deze nieuwe schetsen gaan uit van woningen voor starters en senioren en geen 2e blok met 2 onder 1 kap en ook geen vrije sector. Bij het volgend overleg is er tevens meer duidelijkheid over diverse kosten inschattingen van het plan.

Doel is om toe te werken naar een definitief plan en uitwerking hiervan in een kostencalculatie zodat het vervolgtraject kan worden ingezet.

Het leek ons goed om deze voortgang te melden. Als er vragen zijn, dan horen we dat graag.

 

 

 

Geef een reactie