Informatie woningbouw en reconstructie Beusichemseweg

Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober zijn de direct aanwonenden van de Beusichemseweg, Tuurdijk en de Eng geïnformeerd over de sloop van de opstallen van Tuurdijk 3 (Jos de Wit).

Als bijlage de verslagen van de 2 informatieavonden.
Tevens zijn tijdens deze informatieavonden de voortgang van de bouw van de woningen ter sprake gekomen.
Hieronder de globale planning van de Gemeente:
– sloop opstallen Tuurdijk 3, gereed eind 2018.
– voor eind 2018 heeft de gemeente een ontwikkelaar gevonden.
– omgevingsvergunning aanvragen, door ontwikkelaar, in maart 2019.
– vergunningsprocedures zijn afgerond rond oktober 2019.
– start bouw woningen begin 2020.
– oplevering woningen in het laatste kwartaal van 2020.
Indien er bezwaren komen tijden de vergunningsprocedures zal dit invloed hebben op bovenstaande planning.
Tevens is de voortgang van de sloop van Tuurdijk 3 afhankelijk van de planning van de reconstructiewerkzaamheden van de Beusichemseweg.
Dit i.v.m. de bereikbaarheid met groot materieel voor de sloop van Tuurdijk 3.

Geef een reactie