Informatie herinrichting Beusichemseweg

Woensdag 18 april hebben we overleg gehad met de gemeente Houten.

Omleggen van de sloot langs de Beusichemseweg
We hebben gesproken over het omleggen van de sloot langs de Beusichemseweg tussen Johan Hoogland en de Goyerbrug. Het gaat om de sloot aan de kant van het kanaal.
De sloot wordt 5 meter omgelegd om het wegzakken van de Beusichemseweg te voorkomen/stolppen.
De wens is neergelegd vanuit ’t Goy om gelijk met de omlegging de voorbereiding/realisatie te doen voor een vrij liggend fietspad op dit deel van de Beuschemseweg als ondereel van fase 3.
Uit schetsen blijkt dat dit voldoende is om hier in de toekomst eventueel een vrij-liggend fietspad van 2,50 meter breed aan te leggen, maar dat dit nu niet gerealiseerd gaat worden.
Wij vinden dit een gemiste kans.

Verbeteringen weg bebouwde kom Beusichemseweg
Dit loopt allemaal niet erg soepel. Een echte uitspraak over uitvoerdata hebben we niet gekregen.
We hebben met klem verzocht ons op de hoogte houden omtrent de voortgang van de voorbereidingen zodat we hierover kunnen communiceren.
Er zijn in een eerder stadium toezeggingen gedaan dat de uitvoering in oktober en november van dit jaar plaats gaat vinden. De gemeente kan nog niet bevestigen dat dit ook gaat lukken.

Fietspad laatste stukje Oostrumsdijkje naar de Beusichemseweg.
Het lukt vooralsnog niet om tot overeenstemming te komen qua grondaankoop voor dit stukje fietspad.
Het tracé van het fietspad komt hierdoor misschien niet langs het Oostumsdijkje, maar aan de buitenkant van de rondweg.
We proberen u over de ontwikkeling op de hoogte te houden.

Fiets-wandelpad langs de Goyerbrug van de Beusichemseweg naar de Nachtdijk.
Het stukje langs de oprit naar de Goyerbrug vraag jaarlijks onderhoud door de slechte ondergrond – mollen en wortels van bomen.
De gemeente deelt mee dat de gemeente van plan is het pad te verwijderen.
Gebruiksfrequentie van het pad ligt zeer laag en onderhoud kost de gemeente meer dan € 2.000 per jaar.

Geef een reactie