informate glasvezel en update sept, dec 2016, februari 2017

Breedband buitengebied

Glasvezel is een vorm van breedband die ervoor zorgt dat u een snelle netwerkverbinding heeft waarmee u kunt internetten, tv kijken en bellen via dezelfde aansluiting.  Met behulp van glasvezel kunt u snel iets downloaden en uploaden. Dit brengt voordelen met zich mee voor zowel thuis als uw werk.

In de gemeenten Bunnik, Houten, Leusden, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Rhenen en Renswoude is in 2016 de belangstelling van de bewoners voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied gepeild door O-gen. Voor ’t Goy waren dit de huishoudens die geen beschikking hebben over een aansluiting op de kabel. Het resultaat van de interessepeiling in 2016 is voor marktpartijen dusdanig interessant om verder te gaan met de voorbereiding van de aanleg van breedband

Kijk voor meer informatie op de volgende website:

http://breedband.o-gen.nl/

Update september 2016:

Investeringsmaatschappij CIF heeft aangegeven glasvezel aan te willen gaan leggen in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug.

Voor de zomer heeft u als bewoners van het buitengebied uw interesse laten blijken voor breedband in het buitengebied. In totaal hebben meer dan 1.700 huishoudens gereageerd en 35% hiervan zegt nu al ja tegen breedband in het buitengebied. Op basis van deze resultaten heeft CIF ons aangegeven voor de zomer 2017 te willen starten met de vraagbundeling (minimaal 50% van de bewoners moet meedoen). Vervolgens zal CIF in de tweede helft van 2017 starten met de aanleg van het netwerk.
De gemeenten en O-gen zijn momenteel met CIF in gesprek om de afspraken over de aanleg van glasvezel vast te leggen in een convenant. Als hier overeenstemming over is bereikt dan wordt het convenant in januari 2017 getekend. Vervolgens wil CIF voor de zomer starten met de vraagbundeling.  Als vervolgens meer dan 50% van bewoners instemt met het aanbod van CIF en één van de betrokken providers, wordt na de zomer gestart met de aanleg van breedband in het gebied van de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug. De komende maanden zal een meer gedetailleerde planning worden opgesteld.
CIF biedt u in 2017 via een open glasvezelnetwerk de mogelijkheid om via minimaal drie serviceproviders een glasvezelabonnement af te sluiten. Hiervoor betaalt 96% van de bewoners een buitengebiedtoeslag van
€ 9,95 per maand. Deze toeslag komt bovenop de reguliere abonnementskosten voor internet, tv en telefonie. Over de details van het aanbod van CIF en de activiteiten die in de komende maanden gaan plaatsvinden, wordt u in de komende periode regelmatig geïnformeerd. 4% van de bewoners zal, vanwege de verafgelegen ligging, een maatwerkoplossing krijgen aangeboden van CIF.
Woensdag 28 september hebben 28 Utrechtse gemeenten, Gebiedscommissie-West, Gebiedsraad O-gen en provincie Utrecht de intentieverklaring “snel internet buitengebied Provincie Utrecht” ondertekend. Voor u is dit van belang omdat de provincie hiermee de aanleg van glasvezel ondersteunt. Niet alleen door geld ter beschikking te stellen om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar ook door actief mee te werken om eventuele provinciale aanlegbelemmeringen weg te nemen.

Update december 2016:

Investeringsmaatschappij CIF heeft aangegeven glasvezel aan te willen gaan leggen in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug. Aanvankelijk zou CIF in november met een uitrolplan komen, maar recentelijk heeft CIF ons aangegeven meer tijd nodig te hebben om dit plan bekend te maken. Eind januari horen we hier meer over. Wat dit voor de uitrol van glasvezel in onze regio betekent, is nog niet bekend. Wij gaan uiteraard voor een zo snel mogelijke realisatie en voorzien de start van de werkzaamheden nog steeds in de loop van 2017.

Tegelijkertijd zijn wij in de komende maanden samen met de gemeenten in gesprek met CIF om de afspraken vast te leggen in een convenant. De gemeenten moeten namelijk hun regels en procedures aanpassen om een glasvezelnetwerk aan te leggen in het buitengebied. Uiteindelijk gaat daar de gemeenteraad over en dat willen we goed voorbereid hebben.

Update februari 2017:

In december lieten we u al weten dat investeringsmaatschappij CIF, die breedband in het buitengebied aan wil leggen, meer tijd nodig heeft om het uitrolplan naar ons gebied bekend te maken. CIF zou eind januari met een aangepast aanbod komen en een uitrolplan. Maar nu heeft CIF ons laten weten dat ze daar nog meer tijd voor nodig hebben. Begin maart horen we hier meer over.

Dan plannen we ook bijeenkomsten waarin we de buurtambassadeurs bijpraten over de laatste ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor uw gebied. U als bewoner informeren we dan weer via een nieuwsbrief over de stand van zaken.

Een gedachte over “informate glasvezel en update sept, dec 2016, februari 2017

Geef een reactie