afstemming gemeente en wethouder Hilde de Groot over communicatie in het traject rondom aanvraag Windmolen

Op 27 juni 2018  is er een gesprek geweest over het vervolg van de Windmolens bij de Goyerbrug.

Omdat Mooi het Goy het belangrijk vind dat alle belangen hierbij goed worden afgewogen, willen we dat de communicatie hierover zo snel mogelijk wordt gestart.
Mooi  ’t Goy heeft aangegeven, dat ze het zeer belangrijk vinden dat de burgers goede informatie krijgen over dit plan, de procedures en hun rechten daarbij. Wij hebben aangegeven ook met omwonende in gesprek te gaan.

Het advies is gegeven een informatie avond te beleggen voor alle bewoners van ons dorp, inclusief betrokkenen uit de gemeente Wijk bij Duurstede.

De gemeente heeft een informatie site en daarin is tevens meer informatie te vinden. Deze is te vinden:

https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/energie/windpark-goyerbrug/

De gemeente heeft toegezegd de communicatie op te starten, maar een aantal zaken af te laten hangen en te koppelen aan de definitieve vergunningsaanvraag voor het windmolenpark Goyerbrug.

Eind van de zomer verwacht de gemeente de aanvraag binnen te hebben. Dit kunnen jullie zelf ook in de gaten houden in ’t Groentje.

Geef een reactie