Bijeenkomst 24 januari 2018

Op woensdag 24 januari 2018 was er een inloopavond over de plannen voor de aanpassing van de Beusichemseweg in de dorpskern. De gemeente heeft de plannen laten zien en er was gelegenheid om vragen te stellen.
Verder is iedereen kort bijgepraat over de status van de woningbouw en de te ontwikkelen leefbaarheidsvisie.
Op deze 2 onderwerpen komen we inhoudelijk terug.

Geef een reactie