22 maart 2017: Bijeenkomst Verkeersveiligheid

Klankbordgroep Mooi ’t Goy nodigt u uit! 1e bijeenkomst 2017: verkeersveiligheid

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op:
Woensdag 22 maart 2017 start 19.45 uur
Locatie: Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51 ‘t Goy

Door intensieve samenwerking tussen de gemeente, de contactgroep Fietsveilig ‘t Goy en verkeersdeskundigen liggen er nu 2 uitgewerkte opties op tafel. Aan de klankbordgroep is gevraagd om deze avond te organiseren waarbij de opties worden toegelicht en u als bewoners wordt gevraagd uw voorkeur uit te spreken.

De uitkomst en keuze van de bewoners op de avond zal zwaar meetellen bij de uiteindelijke keuze van het ontwerp.

Programma

Er komen 2 uitgewerkte opties:

  1. vrij liggend fietspad
  2. fietsstroken.

Voor beide gevallen betekent dit:

  • opknappen wegdek van de 30 km zone Beusichemseweg
  • aanbrengen snelheidsremmende maatregelen.

De gemeente geeft een toelichting op het gelopen proces. Van beide opties worden de voors- en tegens gepresenteerd.
Deskundigen zijn aanwezig voor verkeerskundige toelichting en vragen van bewoners.

De gemeente vraagt de bewoners deze avond een voorkeur uit te spreken voor een van de twee opties.
De keuzes worden vervolgens voorgelegd aan het college en zo nodig aan de raad met kostenplaatje.

Wij rekenen op uw komst!

Geef een reactie