14 december 2016: Notulen

Besproken punten:

  • Website is gemaakt, moet worden gevuld met informatie
  • Idee: onderzoek laten doen naar leefbaarheidsplan voor de komende 30 jaar.
  • Biovergister:┬á is veel onderzoek naar geweest, komt er niet. Dit is de uitkomst van een gesprek met de initiatiefnemer.
  • Verkeersveiligheid beusichemseweg dorpskern: wij sluiten aan bij de werkgroep die zich hier al lange tijd voor inspant.
  • Windmolens: we hebben voorlichting gehad van Ruben Berends van blue bears energy
  • Woningbouw besproken: welke ontwikkelingen zijn en welke invloed kunnen wij hebben.

Geef een reactie